PDA

View Full Version : Hà Nội: Đòi Đấtnước mặn
01/19/2007, 12:05 AM
Hà Nội: Biểu Tình Đòi Trả Đất
Việt Báo Thứ Năm, 1/18/2007, 12:02:00 AM

AFP/Getty Images
http://www.vietbao.com/Images/Upload/2007_01/htn_20070118_1.jpg

Tấm ảnh lịch sử của phóng viên Frank Zeller, AFP, cho thấy 150 nông dân biểu tình ôn hòa ở Hà Nội hôm 16-1-2007, ngồi bên ngoài Văn Phòng Quốc Hội CSVN, nói là cán bộ địa phương gần Hà Đông, tỉnh Hà Tây đã tịch thu đất của họ cuối năm 2005 mà không bồi thường thích đáng. Trong khi các thông tấn qúôc tế loan tin, 600 tờ báo quốc nội vẫn im lặng.

anmota
01/19/2007, 12:17 AM
bảo :
" Giữa Bất Bạo Động và Bạo động. Ta chọn Bất Bạo động".
Nhà nước định phát cho ông Huy chương Sao vàng...
Nhưng ông lại nói thầm thầm :
" Giữa Bạo Động và Hèn Nhát...thì ta chọn Cái Gì?" ...
Chả ai trả lời ông cả. Ngoảnh lại , ông xổ Nho :
" You Deserved It !"
...
AMT

anmota
01/19/2007, 12:26 AM
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=770 align=center border=0><TBODY><TR><TD noWrap width=6></TD><TD vAlign=top align=middle width="100%"><SCRIPT> function onResponseClick() { //window.showModalDialog('MailTo.aspx?ArticleID=' + GetPostVariable("ArticleID", null),'','dialogHeight:360px; dialogWidth: 350px; dialogTop: 14px; dialogLeft: 193px; edge: Raised;center: Yes; help: No; resizable: No; status: No;'); showDialog('MailTo.aspx?ArticleID=' + GetPostVariable("ArticleID", null), 350, 400) }</SCRIPT><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center width="90%" height=19>Thời sự - Xã hội (http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ChannelID=2)</TD><TD vAlign=bottom align=right width="10%">http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Images2/MenuObj.gif</TD></TR><TR><TD vAlign=top bgColor=#b9b9b9 colSpan=2 height=1></TD></TR><TR height=5><TD></TD></TR><TR><TD colSpan=2><SCRIPT>getTimeString('2007/01/19 11:44:16');</SCRIPT>Thứ Sáu, 19/01/2007, 11:44
Bắc Giang: Công nhân đình công
TP - Từ 19h ngày 17/1, 102 công nhân của Cty TNHH Tích Sỹ Giai (100% vốn Trung Quốc), đóng trên địa bàn xã Tân Dĩnh huyện Lạng Giang, đình công.
Theo phản ánh của người lao động, Cty chưa xây dựng định mức, thang lương bảng lương, chưa có tổ chức công đoàn.
Nhiều lao động ký hợp đồng dài hạn vẫn chưa được đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động thường phải làm việc từ 12-13 giờ/ ngày nhưng không được tính giờ làm thêm kể cả khi làm việc vào ngày nghỉ, ngày Tết dẫn đến thu nhập thấp...
Hôm qua, 18/1, đại diện Liên đoàn Lao động, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã làm việc với doanh nghiệp này và yêu cầu chủ doanh nghiệp sớm thành lập tổ chức công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của pháp luật; tính lương và giờ làm thêm theo đúng quy định của pháp luật.
Tại buổi làm việc, ông Trần Hán Vinh - Giám đốc Cty đã chấp nhận những yêu cầu trên và mong muốn công nhân sớm trở lại làm việc.
Đỗ Sơn

</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>