PDA

View Full Version : Có bỏ ta điTùy Anh
01/22/2007, 10:18 AM
Thơ Nguyễn Tà Cúc

Có bỏ ta đi... xin người đi không
Đừng mang theo...tim máu nhỏ từng dòng.
Đằng sau đôi mắt mù tăm tối
Là những bứơc đời đã trống không

Có bỏ ta đi...xin người đi mau
Đừng quay gót lai...vấp cơn sầụ
Tình duyên tẻ nhạt buồn chăn gối
Chỉ tủi thân ta...yêu đã lâu...

Có bỏ ta đi...xin người lặng thinh
Đừng khua chiêng trống rất vô tình.
Vì trong đêm vắng...còn vẳng lại
Nhã nhạc buổi đầu...nguyện tử sinh...

Có bỏ ta đi...xin người mang theo
Đôi môi ta hôn của những buổi chiềụ
Của những buổi ngày...và buổi sáng
Của đêm ân ái...dậy lửa thiêu...

Có bo ta di...xin người đừng quên
Bao nhiêu kỷ niệm quá êm đềm...
Đã kết tình ta thành tình sử
Đã buộc đời nhau trong oan khiên...

Có bỏ ta đi...xin người quay về
Khi ta nhắm mắt lìa cơn mê
Tay lạnh vẫy kêu người trở lai
Tim buốt còn đau...nôĩ hẹn thề......

Sưu tầm
TA