PDA

View Full Version : Tim ban ben Ducanmota
01/29/2007, 07:39 PM
Tôi tên Mai Đăng Đức hiện ở Pháp, là một cựu học sinh PTG tu' tài niên khóa 68-69 ban toán do thầy Lê Quang Văn phụ trách, nay muốn tìm bạn tên là Bùi Ngọc Minh con trai đầu lòng của thầy Bùi Ngọc Cẩn, trước đi du học tại Cộng Hòa Đức.
Xin liên lạc Mai Đăng Đức qua email ducdangmai@yahoo.fr (ducdangmai@yahoo.fr). Thành thật cảm ơn!