PDA

View Full Version : Làm ThầyHaiTa
02/01/2007, 01:02 PM
" Làm Thầy, Làm Trò"

Trong lớp học giờ Đạo Đức, thầy giáo giảng bài về công ơn thầy cô. Thầy hỏi cả lớp:
- Các em cho thầy biết một câu ca dao về người Thầy.
Lớp im lặng.
Thầy mớm ý:
- Câu nầy có hai chữ "Mày" và "Nên". Các em cố lên nào.
Lớp im lặng.
Thầy lại mớm ý:
- Câu nầu có cả hai chữ " Không " và " Đố ". Ráng lên mấy em.
Lớp vẫn tiếp tục im lặng.
Thầy giáo điên tiết:
- Câu nầy có sáu chữ, có cả hai chữ "Thầy" và "Làm". Đây là câu gì?
Cuối lớp. một cánh tay rụt rè đưa lên:
- Thưa thầy câu đó là " Làm Thầy Mầy Không Nên Đố".
Thầy giáo:
- ?!..?! "

IceMan
02/02/2007, 06:16 PM
Thầy Giáo tức quá:
- Có mấy chử mà mấy em ghép không xong được....ngoài cái câu tầm bậy tầm bạ trên có em nào ghép thành câu khác không?
Lại một em khác khú núm:
- "Không mầy..Đố Thầy làm nên"
:D :D :D

anmota
02/02/2007, 06:32 PM
Thầy làm nên không đố mầy !
Thầy mầy làm nên không đố !
Mầy không làm nên thầy đố !
Đố mầy ...Thầy làm nên không?
AMThttp://www.quangngai.net/forum/images/icons/icon10.gif

PDK
02/02/2007, 06:41 PM
Mầy làm nên, Thầy không đố

Tùy Anh
02/03/2007, 07:16 AM
Thầy đố mày, nên làm không?

TA

chicken
02/03/2007, 10:12 AM
Mày khỏi đố... chéc chén Thầy không lòm được.:cool:

Tùy Anh
02/03/2007, 01:08 PM
Mầy không đố, thầy (cũng) làm nên !

TA

anmota
02/03/2007, 01:26 PM
-- Thầy mầy đố mầy thấy mồ .
-- Đấy mồ thầy đố mầy đấy !
AMT

vanphuocmd
01/03/2008, 12:15 AM
bóa tay cho mấy pro ác chết thầy ơi hihihi