PDA

View Full Version : Bác Hai gảnh gổiPDK
02/02/2007, 12:17 PM
Sắp tới mùa thuế rùi mà bác Hai có vẻ "gảnh gổi" quá hỉ :D :D


:D :D :D

HaiTa
02/02/2007, 12:50 PM
Sắp tới mùa thuế rùi mà bác Hai có vẻ "gảnh gổi" quá hỉ :D :D
:D :D :D
Thuế má thì dính dán gì tới em mà bác phải nhắc hỉ?
Muốn trốn thuế đàng hoàng thì mướn accounting firm thứ thiệt. Muốn ăn cơm cháy thì mua software về tự vẽ bùa lấy. ha ha :D :D

Cơm sườn cơm cháy, hai cơm K thích cơm nào? :wub:

PDK
02/02/2007, 01:01 PM
Thuế má thì dính dán gì tới em mà bác phải nhắc hỉ?
Muốn trốn thuế đàng hoàng thì mướn accounting firm thứ thiệt. Muốn ăn cơm cháy thì mua software về tự vẽ bùa lấy. ha ha :D :D

Cơm sườn cơm cháy, hai cơm K thích cơm nào? :wub:

Tại em nghe lời bác NM với bác BL ... :chris: :chris:

Bác Hai ra câu đối rồi ... "đói" luôn

Cô Chín, Cô Mười, hai cô ... :thumbsup: :thumbsup::D :D :D