PDA

View Full Version : Cầu HônPDK
02/08/2007, 09:53 AM
Hồi nảy nghe radio thấy họ nói như vầy ...

60% chàng trai Bắc Mỹ này cầu hôn (propose ? :D) ... bằng ... điện thoại :D :D

Chợt nhớ đến ... Hiện đời giải thoát, khai ngộ tức thì ... truyền tâm ấn ... qua ... điện thoại của bà ... TH :D :D. Ha ha ha. và ... cách không đả huyệt của anh IM :thumbsup:

Định la lên ... con trai Béc Mỹ sao mà ... nhát dữ vậy thì ... một cái ý nghĩ khác lại lóe lên nên ... im ru :D :D.

YR quơi, có cho thiên hạ ... tele-propose hông ?

(hổng phải tui đâu nghen. Tui mồ yên mã đẹp rùi và ... cho kẹo cũng chẳng dốm nghĩ ... - giống anh NM đó. Ha ha ha. Thành Nội xây bằng đá cứng, Hà Đông cũng mới ... nâng cấp ... lên thành thành phố rùi đó http://www.hatay.gov.vn/tintuc_chitiet.asp?id=703&catid=HADONG :D :D. Mà nghe nó cũng ... ngược ngược sao đó: Hà Đông là thủ phủ của tỉnh ... Hà Tây :D :D):D :D :D