PDA

View Full Version : Nếu biết rằng em ...chicken
02/09/2007, 01:14 PM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về mổ bụng, thế là xong
Ruột gan phèo phổi trao em hết
Để lễ vu quy nấu cháo lòng.

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
Thụt về bên ấy 300 trái
Thử hỏi nhà chồng có ngán không!

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về đóng cửa để luyện công
Anh đây sẽ luyên thiên tàng cước
Để đá chồng em đêm động phòng!

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh dzìa tu luyện kiếm xà công
Học thêm dzõ nghệ Hồng Kông nữa
Để kiếm chồng em lấy bộ lòng!

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh cắt của nợ bỏ trôi sông
Cá lớn,cá nhỏ thi nhau đớp
Em đứng trên bờ có tiếc không?

(tác giả đang bị truy lùng...)

PDK
02/09/2007, 01:39 PM
Nếu biết rằng em gà mái lồng
Anh về bắt nước lên là xong
Nhổ lông, lặt cánh kêu quang quác
Cũng ấm lòng anh, mấy bữa ròng


Ha ha ha. Bác gà mái tơ này nhìn ... đã con mét nghen :D :D. Nhìn bác gà mái tơ chợt nhớ đến gỏi gà :thumbsup: :thumbsup:. Hôm nay thứ Sáu nghen bác gà mái tơ :D :D. Chiều nay về xách con gà thể thao về là đã à nghen :D !!! (:D :D Ha ha. Sporty chicken ? Running Chicken ? Gà Chạy Bộ !!!):D :D :D