PDA

View Full Version : Hình Cô YamahaPDK
02/19/2007, 07:14 AM
Mới lụm được hình của cô Yamaha:D :D :D

Yamaha
02/19/2007, 10:09 AM
Hình của cô Yamaha đây bố thèng cubi ui!
Paris dạo này zét lắm nên ít dám chạy dọc theo bờ sông Seine.:wub:

PDK
02/19/2007, 10:49 AM
Hình của cô Yamaha đây bố thèng cubi ui!
Paris dạo này zét lắm nên ít dám chạy dọc theo bờ sông Seine.:wub:

Cô Yamaha còn "chẻ" dữ à nghen :D :D. Cái dáng ngồi còn ... che che :thumbsup: :thumbsup:

Trời lạnh mà sô cô mẹc đồ chi ngén dữ vậy cô ?

Mỗi lần Va len thai tới là cháu cứ bụm miệng cười (khoái chí) hoài à. Nhờ Trời ... năm nào tới Va Len Thai cũng zét cả lên mà mí nàng cứ mi ni xì cớt mà mẹc tới :D :D. Mà cái lễ chi có cái tên cũng quái ác, Va (va chạm) Len (lên xuống) rồi ... hi hi hi. Hổng dốm boàn tiếp nữa cô Yamaha ơi :D :D. Mỗi lần nói tới đó cháu méc cỡ lém :D :D:D :D :D