PDA

View Full Version : Nước mét lườn bà!HaiTa
03/13/2007, 03:07 PM
Why women cry

A little boy asked his mother, "Why are you crying?"
"Because I'm a woman," she told him.
"I don't understand," he said. His Mom just hugged
him and said, "And you never will."
Later the little boy asked his father, "Why does
mother seem to cry for no reason?"
"All women cry for no reason," was all his dad could say.
The little boy grew up and became a man, still
wondering why women cry.
Finally he put in a call to God. When God got on the
phone, he asked, "God, why do women cry so easily?"
God said:
When I made the woman she had to be special.
I made her shoulders strong enough to carry the
weight of the world, yet gentle enough to give
comfort.
I gave her an inner strength to endure childbirth
and the rejection that many times comes from her children.
I gave her a hardness that allows her to keep going
when everyone else gives up, and take care of her
family through sickness and fatigue without complaining.
I gave her the sensitivity to love her children
under any and all circumstances, even when her child
has hurt her very badly.
I gave her strength to carry her husband through his
faults and fashioned her from his rib to protect his
heart.
I gave her wisdom to know that a good husband never
hurts his wife, but sometimes tests her strengths
and her resolve to stand beside him unfalteringly.
And finally, I gave her a tear to shed. This is hers
exclusively to use whenever it is needed."
"You see my son," said God, "the beauty of a woman
is not in the clothes she wears, the figure that she
carries, or the way she combs her hair.
The beauty of a woman must be seen in her eyes,
because that is the doorway to her heart - the place
where love resides."

NƯỚC MẮT ĐÀN BÀ

Con thưa mẹ, tại sao mẹ khóc ?
Mẹ trả lời : tại phận đàn bà
Con lại thưa , sao con không hiểu ?
Mẹ ôm con : con nghĩ chưa ra !
Con thưa cha tại sao mẹ khóc ,
Mà hình như nước mắt bâng quơ ?
Cha bảo : đàn bà đều như thế ,
Tất cả không khóc thật bao giờ !

Rồi đứa bé trở thành người lớn ,
Vẫn chưa thông chuyện mẹ khóc than ,
Nên cầu cứu nơi Ngài Thượng Đế :
Tại sao phụ nữ khóc dễ dàng ?
Thượng Đế bảo khi tạo ra các ả ,
Ta để nàng mang nặng chức năng
Với đôi vai thon nhưng chắc nịch
Đủ mạnh vừa nâng cả thế gian .
Còn bên trong, khả năng chịuđựng
Để dễ dàng sinh sản trẻ con
Và sức kháng quấy rầy từ chúng
Cố đứng lên khi ngã , mỏi mòn
Lòng kiên trì và không bỏ cuộc
Vẫn bình tâm lo chuyện gia đình
Dù có lúc bản thân yếu mỏi ,
Không than van, chỉ biết hy sinh
Ta cho nàng mang tình mẫu tử ,
Lòng thương con sánh tựa biển trời
Dù đôi khi trái lòng nghịch ý
Vẫn âm thầm hứng chịu đầy vơi .
Khi đàn ông lỡ lầm , tội lỗi ...
Ta tạo nàng bằng chiếc xương sườn ,
Của ông chồng để nàng chống chỏi ,
Giữ tim chàng khỏi cảnh nhiễu nhương .
Ban cho nàng trí khôn hiếm có
Hiểu chồng và ngoan ngoãn vô cùng
Cũng đôi khi xem nàng ứng phó
Đứng bên chồng với dạ thủy chung .
Sau hết , ta ban nàng hồ lệ ,
Để nàng làm khí giới hộ thân ,
Một vũ khí riêng nàng sử du.ng ,
Làm đối phương nhượng bộ khi cần !
Con hiểu chưa ? Như ta thường bảo
Sắc đẹp nàng không ở xiêm y
Trên người nàng hay trên gương mặt,
Hay dáng chải đầu đầy vẻ uy nghi !

Mà đẹp ấy thoát từ đôi mắt ,
Một nẽo vào đến tận con tim
Chỉ nơi ấy, tình yêu ngự trị
Rực sáng ngời , êm ả vô biên !

Cao yên Tuấn dịch thơ Houston 1405

anmota
03/13/2007, 03:21 PM
MỤC LỤC<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>


Tựa<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/Tua.htm)<O:P> </O:P>
Phần Một: Giảng Luận<?XML:NAMESPACE PREFIX = U1 /><U1:P> </U1:P><O:P></O:P>

Chương I: Giới Thiệu Tổng Quát<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c1.htm)
Tiết 1: <U>Tư Tưởng Chủ Đạo<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c1.htm#tiet1)</U1:P></U><O:P></O:P>
I. <U>Tư Tưởng Chủ Đạo<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c1.htm#tiet1-I)</U1:P></U><O:P></O:P>
II. <U>Thực Tiễn Hành Động<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c1.htm#tiet1-II)</U1:P></U><O:P></O:P>
III. Sở Học Bao La (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c1.htm#tiet1-III)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
Tiết 2: <U>Giải Thích Đề Kinh<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c1.htm#tiet2)</U1:P></U><O:P></O:P>
I. Thắng Man (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c1.htm#tiet2-I)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
II. Sư Tử Hống (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c1.htm#tiet2-II)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
III. <U>Nhất Thừa<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c1.htm#tiet2-III)</U1:P></U><O:P></O:P>
IV. <U>Đại Phương Tiện<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c1.htm#tiet2-IV)</U1:P></U><O:P></O:P>
V. Phương Quảng Kinh (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c1.htm#tiet2-V)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
Chương II: B<U1:P>ồ Đề Tâm Và Quy Y (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c2.htm) </U1:P><O:P></O:P>
Tiết 1: <U>Rung Động Đầu Đời<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c2.htm#tiet1)</U1:P></U><O:P></O:P>
Tiết 2: <U>Phát Bồ-Đề Tâm<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c2.htm#tiet2)</U1:P></U><O:P></O:P>
Chương III: <U>Bồ Tát Giới<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c3.htm)</U1:P></U><O:P></O:P>
Tiết 1: <U>Bồ Tát Tâm Địa Giới<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c3.htm#tiet1)</U1:P></U><O:P></O:P>
I. <U>Căn Bản Bồ Tát Giới<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c3.htm#tiet1-I)</U1:P></U><O:P></O:P>
II. <U>Ba Tụ Tịnh Giới<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c3.htm#tiet1-II)</U1:P></U><O:P></O:P>
Tiết 2: <U>Bất Tư Nghị Đại Thọ<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c3.htm#tiet2)</U1:P></U><O:P></O:P>
I. <U>Mười Đại Thọ<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c3.htm#tiet2-I)</U1:P></U><O:P></O:P>
II. <U>Tha Thắng Xứ<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c3.htm#tiet2-II)</U1:P></U><O:P></O:P>
Tiết 3: <U>Giải Thích Chi Tiết<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c3.htm#tiet3)</U1:P></U><O:P></O:P>
Tiết 4: <U>Cách Thức Thọ Giới<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c3.htm#tiet4)</U1:P></U><O:P></O:P>
I. <U>Ý Nghĩa Nghi Thức Thọ Giới<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c3.htm#tiet4-I)</U1:P></U><O:P></O:P>
II. <U>Các Truyền Bản Thọ Giới<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c3.htm#tiet4-II)</U1:P></U><O:P></O:P>
Chương IV: Bồ Tát Nguyện (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c4.htm)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
Tiết 1: <U>Hạnh Nguyện Của Bồ Tát<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c4.htm#tiet1)</U1:P></U><O:P></O:P>
I. Ý Nghĩa Bồ Tát Nguyện (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c4.htm#tiet1-I)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
II. <U>Mười Nguyện Sơ Phát Tâm<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c4.htm#tiet1-II)</U1:P></U><O:P></O:P>
Tiết 2: Ba Đại Nguyện (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c4.htm#tiet2)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
I. <U>Yếu Tính Ba Đại Nguyện<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c4.htm#tiet2-I)</U1:P></U><O:P></O:P>
II. Nội Dung Ba Đại Nguyện (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c4.htm#tiet2-II)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
Chương V: <U>Bồ Tát Hành<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c5.htm)</U1:P></U><O:P></O:P>
Tiết 1: <U>Nhiếp Sự Và Nhiếp Thọ<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c5.htm#tiet1)</U1:P></U><O:P></O:P>
I. <U>Mười Hai Nan Đề<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c5.htm#tiet1-I)</U1:P></U><O:P></O:P>
II. <U>Nhiếp Sự – Nhiếp Thọ – Ba-La-Mật<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c5.htm#tiet1-II)</U1:P></U><O:P></O:P>
Tiết 2: <U>Bất Tư Nghị Nhiếp Thọ<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c5.htm#tiet2)</U1:P></U><O:P></O:P>
Tiết 3: <U>Phân Tích Nội Dung<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c5.htm#tiet3)</U1:P></U><O:P></O:P>
I. <U>Ý Nghĩa Trọng Đại Của Nhiếp Thọ<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c5.htm#tiet3-I)</U1:P></U><O:P></O:P>
II. <U>Thực Hành Nhiếp Thọ<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c5.htm#tiet3-II)</U1:P></U><O:P></O:P>
1. <U>Tự Thể Của Nhiếp Thọ<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c5.htm#tiet3-II1)</U1:P></U><O:P></O:P>
2. <U>Nhân Cách Nhiếp Thọ<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c5.htm#tiet3-II2)</U1:P></U><O:P></O:P>
III. <U>Phật ấn Chứng<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c5.htm#tiet3-III)</U1:P></U><O:P></O:P>
Chương VI: Cứu Cánh Của Bồ Tát Đạo (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c6.htm)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
Tiết 1: <U>Tình Yêu Và Tri Thức<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c6.htm#tiet1)</U1:P></U><O:P></O:P>
I. <U>Bi Trí Song Vận<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c6.htm#tiet1-I)</U1:P></U><O:P></O:P>
II. <U>Nhất Thừa Đạo<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c6.htm#tiet1-II)</U1:P></U><O:P></O:P>
Tiết 2: <U>Lý Tưởng Và Hiện Thực<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c6.htm#tiet2)</U1:P></U><O:P></O:P>
I. <U>Định Hướng Của Nhất Thừa<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c6.htm#tiet2-I)</U1:P></U><O:P></O:P>
II. <U>Cơ Sở Thể Hiện Nhất Thừa<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c6.htm#tiet2-II)</U1:P></U><O:P></O:P>
III. Thực Chất Của Hạnh Phúc (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c6.htm#tiet2-III)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
1. Nguồn Xúc Động Của Khát Vọng Sinh Tồn (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c6.htm#tiet2-III1).<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
A. Thực Trạng Sinh Tử (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c6.htm#tiet2-III1a).<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
B. Động Lực Sinh Tồn (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c6.htm#tiet2-III1b)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
C. Quá Trình Giải Thoát (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c6.htm#tiet2-III1c)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
2. Hòn Đảo An Toàn Của Hạnh Phúc (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c6.htm#tiet2-III2).<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
Chương VII: Thánh Đế Và Niết-Bàn (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c7.htm)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
I. <U>Vô Biên Thánh Đế<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c7.htm#1)</U1:P></U><O:P></O:P>
II. <U>Vô Dư Niết-Bàn<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c7.htm#2)</U1:P></U><O:P></O:P>
Chương VIII: <U>Như Lai Tạng<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c8.htm)</U1:P></U><O:P></O:P>
Tiết 1: <U>Nguồn Tư Tưởng<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c8.htm#tiet1)</U1:P></U><O:P></O:P>
Tiết 2: <U>Kinh Điển Đại Thừa Liên Hệ<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c8.htm#tiet2)</U1:P></U><O:P></O:P>
Tiết 3: <U>Từ Nghĩa Luận<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c8.htm#tiet3)</U1:P></U><O:P></O:P>
I. <U>Từ Nguyên<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c8.htm#tiet3-I)</U1:P></U><O:P></O:P>
II. <U>Nội Hàm<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c8.htm#tiet3-II)</U1:P></U><O:P></O:P>
Tiết 4: <U>Tâm Lý Luận<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c8.htm#tiet4)</U1:P></U><O:P></O:P>
I. <U>Khái Thuyết<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c8.htm#tiet4-I)</U1:P></U><O:P></O:P>
II. <U>Chủ Thể Tâm Lý<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c8.htm#tiet4-II)</U1:P></U><O:P></O:P>
III. <U>Hoạt Động Của Tâm Thức<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c8.htm#tiet4-III)</U1:P></U><O:P></O:P>
IV. <U>Kết Luận<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c8.htm#tiet4-IV)</U1:P></U><O:P></O:P>
Chương IX: Pháp Thân (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c9.htm)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
1. <U>Như Lai Thường Hay Vô Thường<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c9.htm#1)</U1:P></U><O:P></O:P>
2. <U>Tín Tâm Và Phật Tính<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c9.htm#2)</U1:P></U><O:P></O:P>
3. <U>Tự Tính Thanh Tịnh<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c9.htm#3)</U1:P></U><O:P></O:P>
4. <U>Tín Và Hành<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c9.htm#4)</U1:P></U><O:P></O:P>
5. <U>Chín Thí Dụ Về Như Lai Tạng<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c9.htm#5)</U1:P></U><O:P></O:P>
6. <U>Bốn Đức Của Pháp Thân<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_c9.htm#6)</U1:P></U><O:P></O:P>
Chương Kết: Thắng Man, Nhân Cách Lý Tưởng (http://daouyen.com/Thangman/Data/p1_ck.htm)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>


Phần Hai: Phiên Dịch Kinh Văn<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/P2.htm)

Tiểu Dẫn: <U>Lịch Sử Truyền Dịch<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p2_tieudan.htm)</U1:P></U><O:P></O:P>
Chương Một: Phẩm Tính Siêu Việt Của Như Lai (http://daouyen.com/Thangman/Data/p2_c1.htm)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
Chương Hai: Mười Đại Thọ (http://daouyen.com/Thangman/Data/p2_c2.htm)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
Chương Ba: Ba Đại Nguyện (http://daouyen.com/Thangman/Data/p2_c3.htm)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
Chương Bốn: Nhiếp Thọ (http://daouyen.com/Thangman/Data/p2_c4.htm)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
Chương Năm: Nhất Thừa (http://daouyen.com/Thangman/Data/p2_c5.htm)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
Chương Sáu: <U>Vô Biên Thánh Đế<U1:P> </U1:P></U> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p2_c6.htm)<O:P></O:P>
Chương Bảy: <U>Như Lai Tạng<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p2_c7.htm)</U1:P></U><O:P></O:P>
Chương Tám: Pháp Thân (http://daouyen.com/Thangman/Data/p2_c8.htm)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
Chương Chín: <U>Nghĩa Không Che Lấp Chân Thật<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p2_c9.htm)</U1:P></U><O:P></O:P>
Chương Mười: <U>Một Đế<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p2_c10.htm)</U1:P></U><O:P></O:P>
Chương Mười Một: Một Sở Y (http://daouyen.com/Thangman/Data/p2_c11.htm)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
Chương Mười Hai: <U>Điên Đảo Và Chân Thật<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p2_c12.htm)</U1:P></U><O:P></O:P>
Chương Mười Ba: <U>Tự Tính Thanh Tịnh<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/p2_c13.htm)</U1:P></U><O:P></O:P>
Chương Mười Bốn: Con Đích Thực (http://daouyen.com/Thangman/Data/p2_c14.htm)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
Chương Mười Lăm: Thắng Man Sư Tử Hống (http://daouyen.com/Thangman/Data/p2_c15.htm)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
Thư Mục Tham Khảo (http://daouyen.com/Thangman/Data/Thamkhao.htm)<U1:P> </U1:P><O:P></O:P>
I. <U>Hán Tạng<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/Thamkhao.htm#1)</U1:P></U><O:P></O:P>
II. <U>Sanskrit - Pāli<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/Thamkhao.htm#2)</U1:P></U><O:P></O:P>
III. <U>Từ Điển<U1:P> (http://daouyen.com/Thangman/Data/Thamkhao.htm#3)</U1:P></U><O:P></O:P>

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>http://daouyen.com/Thangman/Icons/home.gif (http://daouyen.com/HOME.htm)
</TD><TD></TD><TD>http://daouyen.com/Thangman/Icons/Vedau.gif (http://daouyen.com/Thangman/Mucluc.htm#top)</TD><TD align=right width="100%" bgColor=#000000>http://daouyen.com/Thangman/Icons/thangmangiangluan.GIF</TD></TR></TBODY></TABLE></U1:P></U1:P></U1:P>