PDA

View Full Version : Làm thế nào để post audio file trong diễn đànxì trum
09/27/2004, 03:08 PM
Trước tiên bạn phải biết cái URL của cái music file (từ server của bạn hoặc từ các server bạn biết - cross post).
Ví dụ :

http://<ip của server>/ConYeuEmMai.mp3

Just type the URL hoặc cut and paste from other pages, hilight the URL text then click on the Window Media Play icon http://forum.quangngai.net/images/editor/musiconline.gif for non-real audio files (WMP supported files: mp3, wma, asf, etc..) or use the Speaker icon for Real Audio files (rm or ram extension) http://i.realone.com/1/cicons/audio.gif

Bạn cũng có thể tự gõ vào những tags như sau:

1. For mp3, wma, asf file types use the MUSIC tag, the syntax is:
Syntax:
url

Example:
http://63.209.20.19/CuocTinhDonCoi_CamLy.mp3

2. For RealOne file type ie: ram, rm use the REALMS tag
A little trick is Real plugin required a tag name. Hence beside a url, you need to give a unique name for each song on the same thread/page
Syntax:
url

Example:
http://www.rangdong.com/real_audios/vn_index/1052324405/quangdung_vidolaem.ram


3. For Flash file ie: swf use the SWF tag
The syntax is similar to the [MUSIC] tag
Syntax:
url

Example:
http://www.vietstuff.org/etc/music/qdtq.swf


Chúc thành công. Có théc méc gì thì cứ hỏi ở trong này.

xt

Yellow-Rose
09/27/2004, 06:30 PM
Test thử

http://benxua.com/Music/Popups/PlayAlbum.aspx?SongID=980

http://benxua.com/Music/Popups/PlayAlbum.aspx?SongID=980

http://benxua.com/Music/Popups/PlayAlbum.aspx?SongID=980

Yellow-Rose
09/27/2004, 06:43 PM
Hu hu hu rõ ràng là hỏng được ... vẫn hiện cái ô nhạc mà hỏng có hát. Help me, XiTrum. Cần bỏ bài hát trong truyện mà chưa được. :(

Giúp mà hong được bị kêu là "Xì Trum dỏm" ráng chịu à. ;)

xì trum
09/27/2004, 11:18 PM
Cái này đâu phải là URL của bài nhạc. Cái URL của YR post ở đây là một ASP dynamic page running on the server site to play the song. Do đó không thể cross post từ một site khác. Comprende? Dzậy mà cũng dám nói là "Con gái thông minh hơn con trai". Lêu lêu :D

xt (hổng dỏm) :D