PDA

View Full Version : Anh Ba Hai Trăm Nếnanmota
04/10/2007, 09:01 AM
Một cậu bé sinh trong Nam bộ, nhưng lớn lên ở Trung quốc và Liên xô, đang sưu tầm những tài liệu để viết gia phả.
Khi thấy " Anh Ba có biệt danh Hai Trăm Nến " - người ta thường nhắc về bố mình, bẻn đem về hỏi má.
Bà má bảo:
-- Người Nam bộ họ hay nói "tiếu lâm"... bằng tiếng Pháp. Họ có ngụ ý chọc quê ba con đó thôi.
Người con thắc mắc. Search trên mạng chữ "bougie",thấy giải thích bằng tiếng Anh như dưới đây
bou·gieplay_w("B0417300")(bhttp://img.tfd.com/hm/GIF/oomacr.gifhttp://img.tfd.com/hm/GIF/prime.gifzhhttp://img.tfd.com/hm/GIF/emacr.gif, -jhttp://img.tfd.com/hm/GIF/emacr.gif)
n. 1. Medicine a. A slender, flexible, cylindrical instrument that is inserted into a bodily canal, such as the urethra, to dilate, examine, or medicate.
b. See suppository (http://www.thefreedictionary.com/suppository).

2. A wax candle.

Người con chưa hiểu hết, bèn đem về hỏi má và các bà bạn cùng thời của ba.
Bà nào cũng cười cười và nhắc lại những kỷ niệm về những lần làm việc đầu tiên với Anh Ba.
Tính ra đúng con số 200 bà ..., anh ta vẫn chưa hiểu cách nói tiếu lâm của người Nam.
(Sưu tầm)