PDA

View Full Version : Đa khoa Quảng Ngãianmota
04/20/2007, 08:10 PM
<TABLE id=Table8 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD height=1></TD></TR><TR><TD style="PADDING-BOTTOM: 10px"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD style="PADDNG-LEFT: 8px" background=/images/bg_head.gif height=25>CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI (http://www2.thanhnien.com.vn/Xahoi.tno) </TD><TD style="PADDNG-LEFT: 8px" align=right background=/images/bg_head.gif height=25> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD class=home_subtitle></TD></TR><TR><TD>Quảng Ngãi: Kỷ luật 5 nữ hộ sinh “vòi” tiền người bệnh
00:19:45, 21/04/2007
</TD></TR><TR><TD height=20></TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 5px">Ngày 20.4, ông Phạm Hồng Phương, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết: Sở Y tế vừa ra quyết định kỷ luật 5 nữ hộ sinh hiện đang công tác tại khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi gồm: Lê Thị Thủy, Lê Thị Hồng Phương, Võ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hạnh và Trần Thị Kim Tuyết vì vi phạm quy chế của bệnh viện, gợi ý quà biếu, nhận tiền của bệnh nhân nghèo chia nhau.
Hai nữ hộ sinh Lê Thị Thủy và Lê Thị Hồng Phương bị khiển trách; Võ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hạnh bị cảnh cáo, chuyển công tác khác; hạ bậc lương, chuyển công tác khác đối với Trần Thị Kim Tuyết. Ông Phương còn chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của trưởng, phó khoa Sản trong việc quản lý, điều hành công chức để xảy ra tiêu cực trong khoa.

Thái Anh - Hiển Cừ
</TD></TR></TBODY></TABLE>