PDA

View Full Version : Opportunity in MinnesotaTomCat
04/24/2007, 02:30 PM
If you or someone you know has the background that fits the following description and need a job, please contact me at traccao@hotmail.com
Thanks,
Trac

Job Title: Sr .NET Developers
Description: -C#, VS.NET 2003 or greater
-ASP.NET
-XML/XSLT
-“Industrial-Strength” object oriented skills
-Strong understanding of design patterns
-Solid understanding of SQL
-Oracle
-Fluent in agile software development processes
-Web or Windows Application Development

bilu
04/25/2007, 08:16 AM
Anh có giốp bưng cà phê, nước trà hông anh TC???

Mi nê xô ta băng tuyết lạnh lẽo, anh có trả tiền "mu" vợ ( anh NM khoái cái này nhất !!! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:), mu con không dzậy thưa anh???

:D :D :D

TomCat
04/25/2007, 11:40 AM
Anh có giốp bưng cà phê, nước trà hông anh TC???

Mi nê xô ta băng tuyết lạnh lẽo, anh có trả tiền "mu" vợ ( anh NM khoái cái này nhất !!! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:), mu con không dzậy thưa anh???

:D :D :D

Hahaha, glad to see you're obviously still alive and kicking! :-)

Tui chỉ nhén hộ người ta thui, anh BL muốn gì thì cứ việc y meo thẻn cho traccao@hotmail.com để hỏi cho tường tận, còn bác NM khoái "mu" vợ ai thì chéc phải chờ hỏi bác, chéc bác NM thích xài hàng ngoại Da nã đại???:D :D :D

bilu
04/25/2007, 11:52 AM
Thì nhờ anh quen biết noái nhỏ dzô một tiếng cho em cái giốp bưng trà, mồi thuốc !!!

:D :D :D

PDK
04/26/2007, 12:27 PM
Hổng biết vì "duyên cớ" chi mà phía N/S Carolina, Florida, Texas (toàn quê hương của ... bão tố. Anh BL ... có kinh nghiệm chống bão cả ngoài lẫn trong lòng :D :D :thumbsup: :thumbsup: ) ... gióp giếc ... teng vùn vụt :thumbsup: :thumbsup:. Có lẽ "cost of living" rẻ hơn các nơi khác ?
http://money.cnn.com/galleries/2007/biz2/0704/gallery.jobs_markets.biz2/9.html


H - Powerhouse chipmakers like Samsung are expanding in Austin, as are many tech startups.