PDA

View Full Version : Trông em.anmota
04/27/2007, 12:19 PM
http://thumbp2.mail.re4.yahoo.com/tn?sid=662642632&mid=AOQwvs4AAAy7RjI19QgZFFe8iUk&partid=3&f=527&fid=Inbox (http://us.f527.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter?box=Inbox&MsgId=8850_2654973_318548_1924_485444_0_347928_633 417_3773647917&bodyPart=3&tnef=&YY=91118&y5beta=yes&y5beta=yes&order=down&sort=date&pos=0&VScan=1&Idx=0)

Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay trông bé và trông nhều bề
Trông trời trông đất trông mây
Trông ba, trông mạ, đừng ngầy ...trông em.
Cu bi.

PDK
04/27/2007, 12:52 PM
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Cha cày, mẹ cấy, ruộng sâu chưa về
Cho nên Bi phải tứ bề
Quyền huynh thế phụ chẳng nề việc chi:D :D :D