"Phú dữ quới thị nhơn chi sở dục. Bần dữ tiện thị nhơn chi sở ộ Ai thấy giàu không muốn, ai thấy khó lại màn. Ví như tôi đây đã nghèo nhưng cũng biết chơi sang, thấy cô em banh bảnh cũng muốn tình tang tang tình. Đi đâu đi đó một mình, lại đây qua hỏi chữ trinh thế nào, ưng thì qua sẽ bước vào, phụng loan gá nghĩa hoà giao ân tinh....."


Ấy là phần em có thể nhớ được trong một bài hát ru khi xưa, tam sao thất bản thế nào thì em không rõ lặm

Nay em xin phiền các bác biết rộng biết nhiều, em kính nhờ các bác giúp em tìm nguyên bản đầy đủ của bài hát nạy

Em xin chân thành cám ơn và trân trọng lắm ạ !