Buckethead - Soothsayer
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=adV8-_hgL4g[/YOUTUBE]

Buckethead - Jordan
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=OTcg9JybEp8&feature=related[/YOUTUBE]

Mời các bác thưởng lãm.