Lý thuyết thì bao giờ nó cũng dài vằng vặc, áp dụng lý thuyết vào cuộc sống thì có cái đúng, có cái sai ... và hiển nhiên là tác hại khủng khiếp của cái sai bao giờ cũng to lớn đối với một kiếp người, một dân tộc, nhiều dân tộc ...

Tui không đọc nhiều về cái lý thuyết của chủ nghĩa CS, nhưng trên cơ bản thì tui hiểu được các điểm chính. Hiểu được điểm chính trên lý thuyết cũng như cái họ áp dụng trong cuộc sống ra sao.

Thí dụ như, ngày ông Kim Chính Nhật mất, truyền hình chiếu cảnh khóc lóc "thảm thương" của người dân Bắc Hàn. Các cảnh khóc đó có thể lừa được một số người nhưng tui tin chắc chắn rằng bất kỳ ai đã từng sống trong chế độ CS họ sẽ bật cười vì cái điều lố bịch đó ngay lập tức.

Tuy nhiên, tối nay tui chợt ... nhớ ra một điều, và có lẽ đó là điều duy nhứt mà tui tin rằng [theo suy nghĩ của riêng tui] người CS đúng. Đúng 100%.

Bà con biết người CS ... đúng hoàn toàn điều gì theo lý thuyết của họ không ?


Thí dụ về điều sai:

- Họ hoàn toàn sai khi nói rằng ... khi tiến lên chủ nghĩa CS thì mọi người ... "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu". Trên cơ bản, không cần tiến tới, tiến lui chi cho mệt - Không một ai muốn làm điều gì [về vật chất] mà để cho kẻ khác hưởng hết. Kể cả ... Thánh Nhân ! Thường ... Thánh Nhân ... chỉ làm điều tốt về Tinh Thần mà thôi. Bởi lẽ ... rất đơn giản, tui chưa thấy ... ông Thánh nào mà giàu có cả. Hổng tin ... bà con thử điểm lại xem ? Nếu có chăng thì chỉ có ... ông Phật ! Nhưng ngay cả ông Phật cũng vậy, ổng chỉ từ bỏ cái thế giới giàu sang của ổng để ra đi tu hành chứ ổng hổng có rinh cái giàu sang đó mà chia xẻ cho thế giới ... một cách tự nguyện ... Ngày nay cũng có một số thánh nhân đem tiền của của chính mình ra để phục vụ nhân loại [Bill Gates, Warren Buffet, v.v...] nhưng cũng có ... một số điều kiện kèm theo ...

- Người CS lại càng sai khi nói về cái gọi là ... Thế Giới Đại Đồng. Mấy nước lớn sử dụng cái "Thế Giới Đại Đồng" đó để làm chiêu bài dụ mấy nước nhỏ. Mấy nước nhỏ ... không còn biết chổ nào để khôn ... nên tin ... như tin Thánh. Giống như chú DSB có đặt câu hỏi ở một bài tùy bút rằng ... tại sao nửa nước VN về phía Nam luôn luôn tin rằng đám Tàu Cộng lúc nào cũng lăm lăm xẻ thịt VN thì lúc đó 1/2 đám VN còn lại ở phía Bắc ... lại rước voi về dày mả Tổ ? Đơn giản thôi, họ mù quáng tin vào cái chủ nghĩa CS, họ mù quáng tin vào cái Thế Giới Đại Đồng ... một bức tranh quá đẹp, quá ... nhân văn ... và cũng chính là bức tranh mà những kẻ có mặt cảm tự ti luôn luôn mong đợi: Được sánh vai bằng các quốc gia lớn ... trong một cái thế giới đại đồng ! Cái chữ Đồng Chí rồi cái Thế Giới Đại Đồng ... nó cướp mất đi cái linh hồn, cái khôn trong con người VN trong mấy chục năm trời ...

Đại khái đó là những cái sai, sai trầm trọng và cơ bản trong cái lý thuyết CS. Dù vậy, tui vẫn tin rằng có một điều họ đúng và rất đúng

Điều gì vậy ?