Trích Nguyên văn bởi hoang_philong View Post
mấy bác này hay ở ẩn, https://www.facebook.com/khue.pham.94?fref=ts

không biết là có tình báo tình địch gì không

Sao phức tạp quá vậy sư huynh ;-)