Có ai nhận diện được mình hay bạn bè trong đây không? Hình chụp khoảng đầu thập niên 1950. Thị Xã Quảng Ngãi.

LopHoc.jpg